Včelka pomáhá i mimo školu a domov

Včelka je vzdělávací aplikace, která funguje jako individuální i skupinový trenér čtení. Vy, kteří již Včelku znáte, ji jistě máte spojenou s prací v domácím či školním prostředí. Pomáhá však Včelka i někde jinde?

Ano! Víme, že čtení je dovednost, kterou si potřebují osvojit všechny děti bez rozdílu, a proto aplikaci poskytujeme i mimoškolním zařízením, která mají co dočinění s výchovou a vzděláváním prvostupňových dětí. Mezi taková zařízení se řadí například dětské domovy, některé neziskové organizace či léčebná zařízení (nemocnice, léčebny a lázně).

Jak Včelku v těchto zařízeních používají? Komu vlastně takto pomáháme? A nezeptáme se přímo těch, kdo se Včelkou takto pracují? Nejlepším příkladem je přeci dobrý příklad přímo z praxe!

Včelka jako podpora v léčebných lázních

Položili jste si někdy otázku, jak vlastně chodí do školy děti, které se dlouhodobě léčí s nějakou zdravotní obtíží? Přece nemohou jen tak zahálet a nestudovat, to by pak přece nestihly dohnat učivo! Při mnohých léčebných zařízeních je tak zřízena provizorní či plnohodnotná škola, která tyto děti suplovaně vzdělává.

Na zkušenosti se Včelkou jsme se za všechny námi podporované instituce zeptali pedagogického kolektivu ze ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Naše pracoviště se nachází v nemocnici na dětském oddělení. Včelku používáme rádi ke zpestření výuky dětí a to nejen v rámci výuky čtení, ale i k doplnění jiných vyučovaných předmětů (př. finanční matematika). Své uplatnění nachází také u předškolních dětí v rámci logopedických cvičení nebo počátku čtení.

Děti práce se Včelkou baví, motivuje je, procvičuje zrakové vnímání, pozornost, soustředění i paměť. Včelka pomocí nácviku analýzy a syntézy upevňuje správnou techniku čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti. Využívá jednoduchých cvičení a podporuje porozumění čtenému textu

Zpětně dětem přináší po vykonané činnosti odměnu formou her (jako je třeba pexeso). V dnešní době plné techniky je pro nás používání aplikace Včelka přínosem, jelikož děti mohou pracovat na počítači, s interaktivní obrazovkou ve třídě, a nebo přímo na lůžku využívat verzi pro tablety.”

Bc. Ivona Vrbková, speciální pedagog MŠ při zdravotnickém zařízení – nemocnice

Mgr. Lenka Hvozdovská, speciální pedagog ZŠ při zdravotnickém zařízení – nemocnice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Aplikaci Včelku nejčastěji využívám v předmětu speciálně pedagogické péče. Je pro žáky se specifickými poruchami učení skvělým pomocníkem při tréninku sluchové analýzy, čtení nebo psaní. Každému dítěti nastavím cvičení přímo na míru, podle toho, co potřebuje nejvíce trénovat, můžu mu zvyšovat či naopak snižovat náročnost cvičení. 

Úkoly jsou srozumitelné a pro řadu dětí je tento způsob učení na počítači atraktivní. Včelku zařazuji i do běžné výuky jazyka českého. Ať už se to týká procvičování pravopisu nebo využití ve čtení individuálně na počítači, tak i na interaktivní tabuli pro celou třídu. Mezi nejoblíbenější aktivity u nás patří pexesa, střelnice, doplňování slov do textu a porozumění krátkému textu.

Ráda ji rodičům doporučuji, když vidím, že žáka tato hravá forma procvičování baví a zároveň mu pomáhá překonávat potíže. Pro mě jako speciálního pedagoga je to množství ušetřené práce příprav, jednoduché ovládání, pochopitelné návody a velmi dobrý doplněk hodin jazyka českého na 1. stupni základní školy. Nyní mě také potěšilo přidání anglického jazyka, jen potřebuji chvilku na seznámení.”

Mgr. Marie Turková, speciální pedagog / výchovný poradce při zdravotnickém zařízení

 Včelka jako pomocník terénního lektora

Další oblastí, kde Včelka mnohým dětem pomáhá, je neziskový sektor. V rámci naší pomoci takto poskytujeme aplikaci napřiklad pracovníkům organizace Člověk v tísni. O tom jak vlastně vypadá taková práce lektora, který pro Člověka v tísni pracuje, jsme si povídali s pracovnicí podpory vzdělávání, paní Křížkovou. Celý rozhovor naleznete ZDE v magazínu HateFree.

Paní Magdy Křížkové jsme se v prvé řadě ptali na otázku: Jaké předměty dělají obecně jejím žáčkům největší potíže a jak jí Včelka při výuce pomáhá?

Doučování_člověkvtísni

“Z mé zkušenosti je na prvním místě čtení! Čtení s porozuměním, a to ve kterémkoliv věku. Když vás tohle na dolním stupni nenaučí, tak se pak vezete ve všech předmětech. Romské děti navíc nemají cit pro tvrdé a měkké i, neslyší ten rozdíl, to stejné s délkou samohlásek, tu taky neslyší. Ale to mají dané, s tím se narodily.

Včelka mi pomáhá děti „rozečíst“, to je hrozné slovo, ale nevím, jak bych to lépe popsala. Děti Včelka baví, baví je ta interakce, že si mohou sami vybrat cvičení, že slyší a vidí, kde mají chybu, že jsou při správné odpovědi pochváleny. To milují! Vždy se těší, když vytáhnu počítač. Zopakujeme si jednotlivé hlásky, slabikujeme, přes zavřené a otevřené slabiky se dostaneme k celým slovům. Baví je i obrázkové čtení a pexesa za odměnu. Tam si trénují sluchové dovednosti. Díky Včelce můžeme zkoušet i genetickou metodu čtení. Komu nejde genetická metoda, s tím klasicky čteme po slabikách. Po pravdě těch možností je tolik, že jsme ještě nevyužili všechno! Je to i tím, že nejsem pedagog, češtinář, a že nepostupuji systematicky. Cvičení vybírám intuitivně, jako kdybych byla jejich rodič a chtěla s nimi procvičit to, co jim nejde.

Největší výhodou Včelky je její variabilnost. Možnost postupovat podle sebe. Přivítala jsem úvodní diagnostiku dítěte a následné doporučení jednotlivých cvičení, pak je to už na mě, která cvičení zařadím a která vynechám…”

Magda Křížková, pracovnice podpory vzdělávání, Člověk v tísni

 

A co vy? Používáte Včelku a rádi byste se s námi podělili o svou zkušenost z praxe? Chcete svým přístupem inspirovat další kolegy a kolegyně? Máte tip na vzdělávací zařízení, kde by Včelku potřebovali? Neváhejte a kontaktujte naši podporu na podpora@vcelka.cz, jsme tady pro vás a děkujeme, že vám na čtení záleží!