Jak podpořit dítě se speciálními potřebami: Desatero rad (nejen) pro rodiče 👪

Rodiče mají nezastupitelné místo v životě svých dětí. Jsou přístavem bezpečí, lásky a podpory. V některých rodinách však může být situace výchovy dětí a vzájemného porozumění mezi dítětem a rodičem narušena, ačkoliv to není ničí vina. Řeč je o dětech se speciálními potřebami, které vyžadují často specifický přístup, odhalení a porozumění jejich potížím a ideálně pomoc okolí, aby rodiče věděli, jak s nimi lépe komunikovat a pracovat pro jejich správný rozvoj. Pojďme se podívat na pomyslné desatero pro rodiče dětí se speciálními potřebami, ve kterém se zaměříme na narušenou komunikaci, vývojovou dysfázii, opožděný vývoj řeči nebo poruchy typu ADD či ADHD.

1. Poraďte se s odborníkem

Společnost je vesměs navyklá na nějakou obecnou normu. Pediatři mají tabulky, které určují správný vývoj dětí. Rodiče často sami sledují vývoj dítěte, radují se z milníků a porovnávají své dítě s okolím. Ve chvíli, kdy se dítě nevyvíjí zcela standardně, rodiče přepadne nejistota. Dětský lékař může (ale nemusí) odhalit, že dítě má nějaké specifické obtíže. Vídá děti v delších časových intervalech a kromě vyhláškou daných preventivních prohlídek se s dítkem setkává hlavně ve chvíli, kdy je nemocné. Proto pokud máte semínko nejistoty a vnímáte, že “něco je jinak“, neváhejte se poradit s odborníky, a to i v předškolním věku. Čím dříve totiž problém odhalíte, tím dříve zjistíte, jak konkrétně můžete dítěti pomoci. Nebojte se tedy být proaktivní a požádat o žádanku na vyšetření k dětskému klinickému psychologovi. Bude pro vás odrazovým můstkem pro další kroky.

2. Obraťte se na instituce, které pomáhají

Pro děti se speciálními potřebami existuje v českém vzdělávacím a odborném prostředí několik institucí, které se zaměřují na podporu dětí. Můžete se obrátit na pomoc Speciálních pedagogických center (SPC) nebo Pedagogicko-psychologických poraden (PPP), které sdružují odborníky z řad speciálních pedagogů a psychologů. Pomoc vám nabídne i raná péče, která působí po celé České republice. Jde o terénní službu pro rodiče dětí s hendikepem či SPU (speciální potřeby učení), a to do věku 7 let. Výhodou rané péče, kterou naleznete dle místa působiště, je praxe a podpora v rodinném, tedy přirozeném, prostředí. Pracovníci vám pomohou vyřídit příspěvek na péči, poradí s terapiemi nebo dají tipy na workshopy pro rodiče dětí s SPU, jakou jsou například kurzy znakování vhodné pro děti s poruchami řeči a porozumění.

3. Reagujte na potřeby dítěte

Pokud jste se již setkali s odborníky, máte informace o tom, v čem je vaše dítě specifické a jak nejlépe ho rozvíjet. Pamatujte ale na to, že každé dítě – nezávisle na tom, zda má či nemá konkrétní či uzavřenou diagnózu – je jedinečné, a tedy osobnostně odlišné. Vycházejte tedy vždy ze zájmů dítěte a jeho schopnosti se soustředit. Pokud máte doma dítko, které má problém s porozuměním, nepřetěžujte ho. Prokládejte aktivity na podporu jeho rozvoje chvílemi odpočinku nebo hrou. A motivujte ho! Nemusí jít o sladkosti, ale třeba o prohlédnutí oblíbené knihy nebo pohádky. Věřte svému dítěti a mějte očekávání, která odpovídají jeho možnostem. To samé hlídejte i ve vzdělávacím systému – například skrze individuální vzdělávací plán či asistenta (s tím vám pomohou speciálně pedagogická centra).

4. Stanovte si pravidelný režim vzdělávání

Pravidelný režim vyhovuje většině dětem se speciálními potřebami. Představte si malého dysfatika, který hůře rozumí. Myslíte, že mu bude vizuální kalendář plánovaných aktivit v týdnu ku prospěchu? Odborníci i rodiče takových dětí se jistě shodnou, že ano. Děti se speciálními potřebami chtějí často řád a jistotu. Dopřejte jim to. Když budou překvapování neočekávanými činnostmi, kterým nerozumí, bude pro ně adaptace daleko těžší. Když si ale vytvoříte domácí plán, kde dítko uvidí čas na práci i zábavu, bude se lépe orientovat. A nezapomínejte ani na prostor pro volnou hru. Ta je klíčová pro děti zdravé i znevýhodněné.

5. Komunikujte se školou

Pokud má vaše dítě individuální vzdělávací plán, pak by mělo být zajištěno, aby dostávalo úkoly a podporu tak, je potřebuje. Přesto nezapomínejte na pravidelnou komunikaci s učiteli. Dohlédněte na to, aby dítko nebylo přetěžováno nebo naopak vynecháváno.

6. Vyřiďte si příspěvek na péči

Pokud vám bylo doporučeno odborníky nebo sami vnímáte potřebu posouvat vaše dítě různými terapiemi, nestyďte se zažádat o příspěvek na péči. Ten je hodnocen na základě vstupních zpráv od lékaře a nezávislém posouzení ze strany revizního lékaře.

7. Seznamte se s rodiči podobných dětí

Nikdy v tom nejste sami! Sociální sítě mají naštěstí i pozitivní vliv na společnost, a to ten, že mohou spojovat, radit a inspirovat. V případě dětí se speciálními potřebami tomu není jinak. Rodiče na sociálních sítích, jako je Facebook, vstupují do tematicky diskusních skupin a sdílejí své příběhy, žádají o radu nebo doporučují osvědčené lékaře či terapeuty.

8. Vyhledejte terapie či kroužky, které pomohou

Má vaše dítě potíže se senzorikou? U dětí s neurovývojovou vadou. jako je vývojová dysfázie, je to celkem běžný jev. Projevuje se širokou škálou možných, ale ne nutně viditelných, obtíží. Dítě může být přecitlivělé na určité materiály, doteky nebo pachy. To se pak může i negativně projevit v hodinách ve škole, například na tělocviku. Můžete vyhledat terapie, které takové dětské obtíže nejen odhalí, ale prakticky vám ukážou, jak je časem zvládnout. Mezi takové podpůrné terapie řadíme ergoterapii a smyslovou integraci.

Už jste se setkali s pojmem canisterapie nebo hipoterapie? Jde o terapie za pomoci zvířat, konkrétně psů a koní. U hipoterapie s koňmi dochází k podpoře hlubokých vnitřních svalů, vestibulárního aparátu a nepřímo i k rozvoji řeči. V kombinaci s pozitivním psychickým vlivem zvířete na dítě jde o skvělou věc!

9. Využívejte dostupné aplikace a technologie k rozvoji dítěte

V dnešní době existuje řada technologií a aplikací, které vám rodičům pomohou se vzděláváním dětí. Můžete si například stáhnout audioknihy, pořídit logopedické pohádky nebo vyzkoušet aplikaci vytvořenou speciálně pro rodiče i učitele. Například vzdělávací aplikace Včelka umožňuje rodičům i učitelům s dětmi procvičovat čtení, matematiku i cizí jazyky, a to navíc zábavnou formou plnou odměn.  

10. Učte se zábavně a podporujte sebevědomí

Položte si jednoduchou otázku: S čím více uspějete? Drilem a nátlakem nebo postupnými, ale zábavnými kroky, kdy respektujete možnosti a náladu dítěte? Učte se zkrátka tak, aby to děti bavilo. Ve finále jen utužíte vzájemný vztah a posuny na sebe nedají dlouho čekat.

Chybovat je v pořádku! Učte vaše děti, že chyby jsou příležitost k růstu. Nehodnoťte dítě nálepkami jako “hloupý nebo nešikovný“. Samo se tak začne vnímat. Vytvoří si blok k předmětu či oblasti, v které se mu nedaří. Buďte laskaví a komentujte dílčí úspěchy i neúspěchy přirozeně a vždy s oceněním snahy. Tak podporujete sebevědomí vašeho malého človíčka.

Sebevědomí a sebeúcta hrají hlavní roli v dětském úspěchu či neúspěchu ve vzdělávacím systému, ale i v sociální interakci a komunikaci. Podporujte a respektujte možnosti vašeho dítěte i jeho vlastní tempo. Netlačte na něj v jeho slabých stránkách, ale rozvíjejte ho s pocitem, že každý jedinec má někde “dáno více a někde méně“ a takto je to naprosto v pořádku. Děti se speciálními potřebami to mají v mnohém těžší. Vy jste jejich kotva. Věřte jim i sobě.


➡️ Aplikace Včelka je obzvláště vhodná pro děti s SPU a pokrývá prvostupňové učivo češtiny a čtení, cizích jazyků i počítání.