Je vaše dítě připravené na 1. třídu?

Je vaše dítě připravené na nástup do 1. třídy? Vyzkoušejte jeho dovednosti a podpořte ho tam, kde to potřebuje! ✏️

Máte doma budoucí prvňáčka? Pak si jistě kladete otázky, jakou školu vybrat. První třída je velice důležitá, protože zásadním způsobem ovlivní vztah dítěte k celému vzdělávacímu systému. Proto rodiče vybírají školy již relativně brzo dopředu a výběru škol kladou často hlavní prioritu. Ještě důležitější než výběr školy je ale fakt, zda je dítě na povinnou školní docházku opravdu připravené. A to nejen z hlediska sociální a emoční zralosti, ale i z pohledu porozumění, soustředěnosti, připravenosti na čtení, psaní a také základů dovedností jako matematické představy. Pokud chcete zjistit, zda vaše dítko základní znalosti do první třídy ovládá, využijte podpory vzdělávací aplikace Včelka, která byla navržena za účelem pomoci dětem s učením, a to jak v rámci prvního stupně, tak i pro zápisy do škol a trénink před nástupem do 1. třídy. 

Zápis do školy

Když se rodiče s dětmi vydají osobně k zápisům, čekají je na většině škol různé hravé úkoly pro budoucí prvňáčky. Obsah takového zkoušení se možná liší tematicky v různých školách, ale obsahově je vesměs totožný. Učitelé chtějí zjistit, zda malý uchazeč zvládá základy, které jsou důležité pro úspěšný start ve vzdělávacím systému. Nejde ale zdaleka o to, zda dítě umí napočítat do 20, 50 či 100. Ani o to, zda umí pár vět v cizím jazyce nebo se podepsat celým jménem. Taková představa rodičů by byla mylná. Základem pro první třídu je emoční a pracovní zralost, mluvený projev, porozumění, základy grafomotoriky, sluchové, zrakové a prostorové vnímání a také rané matematické představy.

Dítě musí být zralé

Pokud se při zápisu zjistí, že dítko v některé oblasti pokulhává, pak je rodičům doporučeno buď se na danou oblast zaměřit a “dohnat“, nebo jim může být navržen odklad. V obou případech se jedná o postup, který je nabídnut v tom nejlepším zájmu dítěte. Pokud by vaše dítko totiž bylo nejisté a ztrácelo se již na začátku, pak by se z první třídy mohla stát noční můra nejen pro něj, ale i pro vás rodiče. V důsledku uspěchaného nástupu do školy v době, kdy je to pro dítě stres, by si pak malý školák mohl vytvořit blok vůči celému vzdělávání a objevování, a to jistě žádný rodič pro své dítě nechce.

Aplikace Včelka přilétá na pomoc dětem s učením ✅

Vzdělávací aplikace Včelka byla navržena a vyvinuta týmem profesionálů pro rodiče, děti i pedagogy. Tým Včelky rozumí dětským potřebám, a proto vytvořil zábavnou interaktivní aplikaci, která děti baví, chválí je, odměňuje a neustále motivuje. Nabízí výuku čtení a matematiky a výuku cizích jazyků (němčiny, angličtiny a španělštiny).

Odborná garantka Včelky, PaedDr. Renata Wolfová, aplikaci popisuje takto: „Chceme dětem nasadit pevné a pohodlné boty na cestu úžasnou krajinou s názvem Objevování a učení. Když si takové boty děti obují, výlet krajinou si užijí. Pokud ale táhnou na noze kouli v podobě potíží se čtením, počítáním nebo porozuměním, pak si z výletu příliš radosti neodnesou.“

Pro děti k zápisu, před 1. třídou i v dalších ročnících

Včelka je určena jak školákům, tak i předškolákům. A pro předškoláky má stejně důležitý význam jako pro děti školou povinné. Nejnovějším předmětem Včelky je matematika. Předmět, který v sobě ukrývá nejvíce zkoušených oblastí právě v rámci zápisů do prvních tříd. Není divu. Dobrá matematická představivost a logika – spolu se zvládnutou grafomotorikou a mluveným projevem – jsou základy dobrého startu budoucích prvňáčků.

Objevení a posílení slabých míst dětí

Nový kolektiv, noví učitelé, nové prostředí, nové nároky a povinnosti pro děti – to vše s sebou nese nástup do prvních tříd. I když je dítě emočně připravené, výzvy zde jsou a to veliké! Včelka proto vytvořila celou sérii cvičení, která děti nejenže naláká na hravé učení, ale zároveň jim předá základy porozumění v oblastech, které před nástupem do první třídy potřebují. A pokud u dítěte rodiče či učitelé objeví ve znalostech základů slabá místa, pak je díky Včelce budoucí školák může skvěle posílit.

Více než 30 zábavných cvičení ✅

Rané matematické představy. Takto Včelka nazvala sekci více jak 30 hravých interaktivních cvičení pro předškoláky, které prověří jejich znalosti a zjistí, zda jsou děti na první třídu opravdu připravené, aby mohly pak plynule, a hlavně bez stresu, navázat výukou ve školní lavici. Jakým konkrétním oblastem se tedy Včelka věnuje a procvičuje? Ukážeme vám je z pohledu rizikových projevů dětí, na které se Včelka zaměřila – třídění, uspořádání, porovnávání a počet:

  • Obtíže při třídění objektů, kdy dítě má například třídit geometrické tvary jednou podle barvy, jindy velikosti a posléze podle tvaru. Učí se abstrahovat od různých kritérií a jiná zase zohledňovat. Průběžně musí probíhat definice a redefinice kritérií.
  • Potíže s osvojováním číselné řady a jejím uspořádáním – nejprve je třeba si všimnout případných obtíží při porozumění uspořádání např. obrázků v řadě (mezi, za, hned za a podobně). Problém v jazyce se pak promítne do porozumění číselné řadě. Výrazněji se odhalí při sestupné řadě.
  • Problémy v chápání pojmů více, méně a stejně jako základ pro budoucí vnímání počtu více o/méně o.
  • Obtíže s určením množství objektů a jeho pojmenováním – děti sice umí počítat do 10, ale jen mechanicky odříkávají číselnou řadu. Nedokážou reálně spočítat předměty nebo přiřadit k sobě např. 5 tvarů. Nutným základem pro úspěšný rozvoj početních představ je uvědomování si vztahu množství a jeho slovní pojmenování a číselné vyjádření. Abstrahovat od viditelných vlastností předmětů, hledat co mají společného, co nelze vnímat smysly a to je počet.
  • Grupování – děti při nástupu do první třídy by již měly být schopné ukázat množství prstů na ruce minimálně do 5, aniž by si musely přepočítávat jednotlivé prsty. Znamená to rozvíjení dovednosti seskupovat objekty do 5 případně do 10.
  • Percepční nezralost v prostorové orientaci, zrakovém vnímání – dítě si plete pravou a levou, první a poslední, špatně se mu určuje i pořadí.
  • Obtíže v exekutivních funkcích – dítě může mít dobrou prostorovou orientaci i představivost, může chápat číselnou řadu, vztahy mezi čísly a rozumět zadání. Ale i přesto, že toto vše zvládá, může nastat problém ve výsledku. Čím to? Jednoduše tím, že dítě neví, odkud začít. Nechá se rušit vnějšími vlivy. Začne být nesoustředěné a ztracené a samotnou exekutivu příkladu pak nezvládne. Proto je potřeba mít dobře vybudovaný základ a rozumět všem dílčím krokům.

Včelka inspiruje k procvičování uvnitř, ale i mimo aplikaci ✅

PaedDr. Renata Wolfová vyzdvihuje přínos Včelky i nad rámec motivujících příkladů v aplikaci: „Díky Včelce rodiče i učitelé snadno a rychle odhalí silné i slabé stránky dítěte v dané oblasti. A protože je aplikace plná názorných hravých cvičení, je velice snadné se jimi inspirovat i mimo aplikaci.“

Přeneseno do praxe ✅

Zjistili jste díky Včelce, že váš Honzík má problémy s porovnáváním? Trénujte spolu hravě kdekoliv vás napadne. Například při přípravě těsta na koláč udělejte tři kuličky odstupňované velikostí. Honzík bude vybírat největší, nejmenší a prostřední a pak sám může takové kuličky vytvářet. Trénujte na schodech – kdo stojí výš nebo níž a o kolik schodů? 

Ve Včelce děti procvičují prostorovou orientaci, obecné porozumění, správné chápání pojmů více, méně a stejně či pravý a levý, srovnávání, logiku, grupování a mnoho dalších oblastí. Děti i rodiče ihned vidí, které oblasti jejich dětem jdou bez potíží a které je třeba procvičovat a posilovat.

Usnadněte dětem cestu učení ✅

Nástup do první třídy a do vzdělávacího školského systému obecně je v životě dítěte obrovská změna. Matematika je kombinace mnoha aspektů od logiky až po představivost. Každý dům potřebuje pevné základy, jinak se časem zbortí. A stejné je to u dětí. Zásadní pro ně je porozumět základům. Jedině tak se mohou posouvat dál a řešit v dalších ročnících náročnější početní příklady. Pokud porozumění nepřijde, děti se mohou trápit, budou se mechanicky učit postupy, aby předmět jako takový zvládly, ale radost z učení vystřídá stres.

Hravý průvodce pro děti i rodiče

Vzdělávací aplikace Včelka poskytne dětem podporu a příjemný start tím, že posílí jejich porozumění a ukotví základní matematické představy. Včelka povede rodiče i děti. Ukáže, jaké základy je nutné si osvojit, aby se vaše dítě cítilo bezpečně v dalších krocích. A z předškoláka se tak stal sebejistý a spokojený prvňáček.


➡️ Předmět MATEMATIKA v aplikaci Včelka obsahuje nejen cvičení zaměřená na počítání a geometrii, ale také sekci RANÉ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY.