Poznejte nové žáčky s pomocí diagnostiky ve Včelce 🩺🏫

Prázdniny utekly jako voda a všechny pilné Včelky se už připravují na nový školní rok. Spousta dětí zamířila do prvních tříd a možná jste i Vy letos přivítali ve své třídě či pracovišti některé z nich úplně poprvé.

Pokud i Vás čeká seznamování s novými dětmi, diagnostika matematických dovedností Vám pomůže udělat si ucelenou představu o tom, na jaké vědomostní a dovednostní úrovni se Vaši noví žáci nachází a usnadnit Vám tak jejich výuku i motivaci v průběhu celého roku!

🔢 Diagnostika je vhodná kromě prvňáčků také pro děti ve 2. a 3. třídě, protože Vám pomůže odhalit mezery, které mohly vzniknout v předchozích letech. Díky včasnému odhalení a vyplnění těchto mezer děti budou schopny plynule navázat na nové učivo bez obtíží.

💡 Jak Vám diagnostika dokáže usnadnit nástup nových žáků?

Nastupující prvňáčci často přicházejí do školy s různými skrytými mezerami v matematických představách, kvůli kterým nejsou, i přes veškerou snahu všech zúčastněných, schopní zvládnout aktuálně probírané učivo. Tyto mezery si poté nesou dále i do vyšších ročníků. 

V takových chvílích může být těžké rozpoznat, že problém není v právě probírané látce, ale vznikl již někde mnohem dříve – proto nemusí být řešením ani doučování nad rámec školní docházky. 

A právě proto je tu diagnostika matematických doveností! Pomůže Vám totiž:

Odhalit skryté mezery v matematických dovednostech jednotlivých žáků,
✅ srozumitelným a praktickým jazykem doporučit, jak danému žákovi pomoci potřebné dovednosti získat,
✅ na úrovni celé třídy nebo školy ukázat, kde mají žáčci nejčastěji mezery, a na co má tedy smysl se nejvíce zaměřit,
✅ zlepšit know-how učitelů ohledně pedagogické diagnostiky a následné intervence.

📊 Co se dozvíte z výsledku diagnostiky?

👉 Výstupem absolvované diagnostiky je podrobná interpretace, která obsahuje:

Výsledek diagnostiky,
✅ pravděpodobné příčiny chybějících znalostí,
✅ doporučení dalšího postupu v aplikaci i mimo ni,
✅ vyhodnocení dovedností. 

Díky tomu si uděláte konkrétní představu o tom, kde se žák svými vědomostmi a dovednostmi pohybuje a jak ho případně dále ve vzdělávání podpořit 

⭐ Diagnostiku najdete přímo v hlavním menu aplikace, hned vedle přehledu cvičení.

Diagnostiku je možné kdykoliv přerušit a dokončit ji později.
Doba trvání diagnostiky je 15-30 minut dle věku a úrovně znalostí žáka.