04 – Bezpečnost a práce s hesly

Protože aplikace pracuje s více úrovněmi uživatelů a účtů, je potřeba dobře vysvětlit práci s těmito účty a hesly.

Jako první přichází na řadu uživatel, který se registruje do aplikace – typicky rodič, starší čtenář nebo odborný pracovník PPP. Z pohledu aplikace se jedná o vlastníka účtu / supervizora. Tento vlastník účtu pak pod sebou má jednoho nebo i více čtenářů.

I v případě, že je vlastníkem účtu například starší čtenář, který aplikaci využívá pro sebe, platí, že má v rámci svého účtu vytvořeného čtenáře, tedy sám sebe.

V případě, že je vlastníkem účtu speciální pedagog, typicky pak má pod svým účtem vytvořen větší počet jednotlivých čtenářů.

Za čtenářský účet označujeme profil čtenáře s jeho jménem, avatarem, historií výuky, atp. a především s vlastní sestavou cvičení k procvičování a výuce.

Každý čtenářský účet může být ochráněn heslem, není to však podmínkou. Tzn., že čtenáři nemusí mít nastavena hesla. Typické využití hesel pro čtenářský účet je v případě rodiny s více dětmi, které se v používání aplikace střídají, respektive všechny děti (čtenáři) jsou zařazeny pod jeden supervizorský (vlastnický) účet rodiče.

Používání hesel

K přihlášení do aplikace slouží heslo vlastníka účtu zvolené při registraci.

K přístupu do nastavení aplikace slouží také heslo vlastníka účtu.

nastaveni

Pokud má čtenář zvoleno své vlastní heslo, je potřeba toto zadat při výběru čtenáře a přechodu na jeho seznam cvičení. Vzhledem k tomu, že čtenář spadá POD vlastníka účtu, je možné pro spuštění čtenářových cvičení využít i heslo vlastníka účtu. Obě hesla budou fungovat.

Správa hesel

Heslo vlastníka účtu lze měnit v sekci Nastavení účtu / Nastavení / Heslo.

heslo

Ve stejné sekci lze v položce Bezpečnost vypnout potřebu používání hesel.

bezpecnost