07 – Přidání dalšího dohledu (supervizora) ke čtenáři

Pro jednoho čtenáře lze mít více supervizorů, tedy lidí s možností dohledu na čtenáře – včetně spouštění cvičení, změn cvičení, sledování výsledků, atp.

Typická situace je, že pozaložení profilu čtenáře v PPP chcete k dítěti přidat ještě dalšího supervizora – dohled – rodiče tak, aby mohli společně procvičovat i doma.

Pro pozvání je potřeba email rodiče. Tento email se vkládá v sekci Dohled (Supervize) v profilu čtenáře.

supervize