Čeština už nebude španělská vesnice 🏡!

Vážení pedagogové, vážení specialisté,

zdravíme Vás ze Včelky v tento baboletní den a společně zamykáme pohádkově krásné září na tři západy 🔐🍁! V našem posledním listě, který Vám přinesla v měsíci srpnu v zobáčku vlaštovka, jsme slibovali brzké zprávy o novinkách. 

Jaké novinky jsme zmiňovali? Například výrazné rozšíření kategorie PRO CIZINCE, na kterém jsme pracovali společně s váženým partnerem, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), v uplynulých letních měsících! O této naší spolupráci si můžete přečíst více také v následujícím článku v magazínu Univerzity Karlovy – Forum.

Řečené novinky jsme slíbili a také je neseme! Srpnová vlaštovka předala svůj štafetový kolík zářijovému ježkovi 🦔. Říkejme mu třeba důstojným českým jménem Bedřich. Spolehlivého posla skvělých novinek, Béďu, můžete vidět na obrázku výše. Nese si na zádech podzimní úrodu, mezi kterou se skví i naše češtinářské jablíčko 🍎 “PRO CIZINCE” – prázdninový plod včelí snahy posunout naši sekci pro cizojazyčné děti zase o kousek dál. 

Zaposlouchejte se teď společně s ježkem Béďou do textu hřejivé podzimní písničky 🎵  ZÁŘÍ pánů Svěráka a Uhlíře a na moment se zastavte. Také Vám najednou přijde až neuvěřitelné, jak je ta naše mateřština libozvučná? Také si říkáte, jaké máme štěstí, že tak krásnou (a složitou!) řeč tak skvěle ovládáme?

Pomozte společně se Včelkou 🐝 cizojazyčným dětem, které by textu výše zmíněné písničky Září zatím nerozuměly. Poskytněte jim hravého pomocníka, který jim ochotně nabídne své pomocné tykadlo 💛!


Čeština pro cizince s aplikací Včelka!
Švestky se modrají, jablka sládnou… a čeština bude v mžiku snadnou!

Ptáte se, proč začínáme školní rok právě touhle novinkou? Dobrým zvykem Včelky je pohotově reagovat na aktuální situaci ve školství, tentokrát na určení cca 600 českých ZŠ a MŠ, které mají od září 2021 začít poskytovat hodiny češtiny jako druhého jazyka dětem s odlišným mateřským jazykem (s OMJ). (viz Metodické doporučení MŠMT)

Včelka chtěla dostát svým zásadám a upravit sekci “Pro cizince” tak, aby byla založena na akademických poznatcích z dané oblasti. Spojila proto své síly s předním univerzitním pracovištěm zaměřeným na výuku češtiny pro cizince, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Pod vedením Metodického a odborného centra ÚJOP UK začala na jaře 2021 práce na zmíněné sekci Včelky. Slovník Včelky byl pro potřeby cizojazyčných dětí doplněn o psanou a později i mluvenou formu slov, slovních spojení a frází z učebnic češtiny pro cizince určených pro úrovně A1 a A2 a rozdělen do několika tematických okruhů (jež jsou v souladu s kurikulem češtiny jako druhého jazyka dle současných stanov MŠMT).

Pod záložkou “Podle témat” zde tedy nově naleznete témata jako jsou: 

🟠 SEZNÁMENÍ
🟤 ŠKOLA
🟠 RODINA
🟤 VOLNÝ ČAS
🟠 ČAS
🟤 VAŘENÍ / RESTAURACE
🟠 DOKTOR
🟤 MĚSTO / DOVOLENÁ / PŘÍRODA
🟠 SVÁTKY
A další…

Aplikace nabízí velmi rozsáhlou možnost filtrování konkrétních jevů potřebných k procvičování. U cizinců z různých jazykových oblastí se může jednat o velmi různorodé obtíže s výslovností některých hlásek nebo jejich kombinací. Je proto velmi výhodné, že si pedagog může díky filtru nastavit výběr slov přesně podle potřeb svých žáků.

Hravá slovní zásoba, interaktivní prostředí, a především pod dohledem logopeda namluvené zvuky k užití aplikace s cizojazyčnými žáky přímo vybízí. Již ve své původní verzi byla Včelka lektory češtiny využívána právě k procvičování výslovnosti. Jinojazyčný mluvčí má totiž možnost slyšet správnou českou výslovnost vybraných slov i slovních spojení v těsné blízkosti s nahrávkou své vlastní výslovnosti. Tím se také Včelka odlišuje od ostatních aplikací, žákům totiž nabízí skutečný lidský hlas a snadnou možnost nahrání a poslechu sebe sama.

V současné době (podzim 2021) probíhá další testování sekce “Pro cizince” lektory, metodiky i samotnými žáky. Výsledkem testování budou nejen další vylepšení, ale také vznik metodické příručky užívání aplikace, která by měla sloužit budoucím uživatelům jako průvodce prací se Včelkou v logických krocích a s co největším efektem. Stane se tak nástrojem vhodným jak pro podporu žáků-cizinců, tak i průvodcem jejich učitelů

— slovy Mgr. Petry Jiráskové za ÚJOP, za Včelku doplnila Andrea N. —


🔎 Průzkum kategorie: Pro cizince
Září, září… se Včelkou se daří!

Novinky pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem představuje ve videu níže certifikovaná školitelka aplikace Včelka, 👩 Mgr. Jana Hudečková.


🔎 Zkušenosti z domácí i školní praxe!

„Aplikaci Včelka využíváme nejen při běžné výuce českého jazyka, ale osvědčila se nám také při práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. V nižších ročnících se nám díky Včelce daří žáky motivovat ke čtení a práci s textem. Se staršími žáky s její pomocí procvičujeme vybrané gramatické jevy. Nepřeberné množství obrázků se nám výborně hodí při práci se žáky – cizinci, pomáhají jim totiž s rozšiřováním slovní zásoby. Včelka má však ještě další velkou výhodu – pomáhá nám nejen se čtením, ale také s rozvojem sluchového vnímání (například správná výslovnost, délka samohlásek nebo měkčení).

Napříč naší školou tak víme, že: Včelka je naše kamarádka a učí se s námi.“ 
— pedagožka Jana M., ZŠ Praha 10 —

„Učím chlapečka cizí národnosti a po zavření škol nastal velký problém, když jsem mu nemohla osobně pomáhat a byla mu k dispozici jen provizorně na dálku. Hledala jsem místo, kde by mohl pohodlně pracovat, zdokonalovat se a zároveň se u toho i dobře bavit. Včelka je pro tyto účely perfektní. Děkuji za ochotu pomoci v době domácí výuky!
Pro nás pedagogy a asistenty je to veliká pomoc!“
— asistentka pedagoga Jana J., ZŠ Olomouc —

„Pracuji s dětmi předškolního a mladšího školního věku z cizojazyčného prostředí. Dlouhodobě Včelku využívám v rámci podpory hravého vývoje jazyka. Je skvělé, že aplikace žáka nezahlcuje informacemi ani přebytečnou slovní zásobou. V době, kdy probíhala distanční výuka, jsem prostřednictvím Včelky pomáhala svým klientům, kteří se učili z domova a potřebovali tedy mou vzdálenou pomoc.“
— lektorka češtiny jako cizího jazyka Katka F., Praha 4 —

„Já Včelku miluju, je super, že je tam na každé cvičení několik úrovní, které se dají změnit buďto manuálně nebo se změní automaticky, až dítě dosáhne určitého pokroku. Některá cvičení byla u dětí oblíbená více, některá méně, ale celkově hodnotím Včelku 5/5. Do placené licence jsme šli dvakrát. Jak se dítě jednou s aplikací naučí, může většinu cvičení dělat úplně samo.
Oceňuju, že vám pak na email přijde jednou týdně graf pokroku.“
— maminka Markéta G., Velká Británie —


Cizojazyčné děti pletou češtinu?

Obal se včeličko hedvábnou nití… čeština, ta tě za jazyk chytí!Vžijte se do kůže cizojazyčných žáčků s malým jazykolamem 👅! Petr Fletr pletl svetr! Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.Povedlo se? Čeština umí být pěkně zapeklitá, že ano? Pleťte tedy na podzim raději svetry, ponožky a čepice (klidně hedvábnou nití), a ne jazyk 😊!Věřte, že se Včelkou už si cizojazyčné děti češtinu tak snadno nespletou!

Jakou licenci na Včelku naše škola / pracoviště potřebuje?

Nezapomeňte, že Včelku je možné pořídit také konkrétním žáčkům (s SPU či právě cizojazyčným) na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), a to od 2. stupně podpůrných opatření. Více na VČELKA PRO ŠKOLY v oddílu TIPY NA ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ.

Připomínáme také, že specializovaná pracoviště (PPP, SPC, logopedická zařízení aj.) mají Včelku vždy k dispozici zcela ZDARMA.
Více na VČELKA PRO SPECIALISTY nebo nás kontaktujte na kontakty uvedené o pár řádků níže 😊!


Máte k tématu Včelka licencí nějaké otázky? 

Nejste si jisti, jakou licenci Vaše pracoviště potřebuje? 
Chcete poradit s pořízením licence pro cizojazyčného žáčka či žáčka s SPU? 
Má Vaše škola zájem Včelku (opětovně) bezplatně vyzkoušet?

Kontaktujte naši pilnou podporu 📞 na telefonu +420 799 512 123 nebo 📧 e-mailu podpora@vcelka.cz ! Jsme tady pro Vás 💛!

Děkujeme v těchto podzimních měsících za Vaši přízeň! Jsme moc rádi, že na Včelku pamatujete a doporučujete ji svým žáčkům i kolegům! Vaše podpora je pro nás velice důležitá! 

Loučíme se s Vámi a máváme barevnými listy 🍁🍁🍁 na pozdrav! Na viděnou zase příště!


Jménem celého pilného týmu Včelky, Andrea